Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Confidențialitatea datelor este un aspect foarte important pentru noi. Prezența Politică de confidențialitate se referă la datele personale ale clienților, partenerilor, furnizorilor noștri și ale potențialilor angajați colectate prin intermediul site-ului nostru josette.ro, precum și prin email sau telefon, și are scopul de a explică într-un mod simplu și transparent ce tip de date personale colectăm și cum le prelucrăm.

Avem grijă să procesăm datele tale personale în conformitate cu prevederile legislative privind protecția datelor personale din România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Date cu caracter personal inseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un numele, adresa, dată nașterii, numărul de cont, adresa IP sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Prelucrarea se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul și ștergerea acestora

Prezența politică de confidențialitate descrie:
> scopurile pentru care colectăm și folosim datele dvs. personale;
> motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri;
> categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și procesăm;
> durata procesării acestor date;
> drepturile tale în calitate de persoană vizată și modul în care le poți exercită;
> cui putem dezvălui datele tale personale

SCOPUL, MOTIVELE PENTRU PROCESARE SU CATEGORII DE DATE
PERSONALE

  1. Dacă eșți client sau potențial client al GOOD CUSTOMER SRL SRL

1.1 Furnizarea produselor și serviciilor achiziționate de la noi

Folosim datele tale personale relevante pentru a pregăți și a furniza produsele și serviciile achiziționate de la noi. De exemplu, în relația cu firmele de curierat ne bazăm pe datele tale personale pentru că tu să primești cât mai rapid produsele comandate.
Ne bazăm în acest caz pe achiziția ta, relația noastră contractuală și termenii și condițiile site-ului că motiv de procesare.

1.2. Comunicarea cu ține

Utilizăm datele tale de contact pentru a comunica cu ține în legătură cu solicitările tale și pentru a rezolva orice aspect ce ține de achiziția ta sau de potențial achiziție. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe relația noastră contractuală, și termenii și condițiile site-ului și achiziția ta că motiv pentru procesare.

1.3 Trimiterea buletinelor informative privind promoțiile sau produsele noastre

De asemenea, putem utiliza datele tale de contact pentru a îți furniza în formă electronică buletinele noastre informative (newsletter) cu privire la produsele noastre sau la promoțiile și ofertele noastre. Poți oricând să îți retragi consimțământul, exprimându-ți opțiunea de a nu primi buletinele de știri pe viitor făcând clic pe „Dezabonare” (Unsubscribe) atunci când primești e-mailul respectiv sau ne puteți scrie la adresa info@josette.ro. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe relația noastră
contractuală, și termenii și condițiile site-ului că motiv pentru procesare.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvoltă activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru că drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicită oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dămcurs cererii dvs.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, adresa, contul bancar, adresa IP a computerului sau a dispozitivului mobil, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

1.4 Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot există situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:
– Măsuri de protecție a site-ului web față de atacuri cibernetice:
– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competențe;
– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura pază bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

2. Dacă eșți furnizor, partener de afaceri sau reprezentant al furnizorului/partenerului GOOD CUSETOMER SRL

2.1. Menținerea relației noastre contractuale

Folosim datele tale personale relevante pentru a ne menține relația contractuală cu ține
sau societatea pe care o reprezinți. Ne bazăm în acest caz pe îndeplinirea
acordului/contractului nostru sau al furnizorului/partenerului pe care îl reprezinți că motiv
de procesare.

2.2. Comunicarea cu ține

Utilizăm datele tale de contact pentru a comunica cu ține în legătură cu orice probleme relevante legate de afaceri și de produsele/serviciile furnizate. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru sau al furnizorului/partenerului pe care îl reprezinți că motiv pentru procesare.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa, adresa de e-mail, telefonul, faxul, contul bancar, adresa IP a computerului sau a dispozitivului mobil, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

3. Dacă eșți utilizator al site-ului nostru de internet:

Folosim datele personale pe care le colectăm de la ține atunci când vizitezi site-ul nostru de internet, josette.ro, pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și dată accesării site-ului și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.

Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem procesa și datele în contextul obligațiilor legale (în cazul în care GOOD CUSTOMER SRL) are obligația legală de a divulgă anumite date cu caracter personal autorităților publice.

FURNIZAREA DATELOR PERSONALE

În vederea desfășurării relației comerciale, GOOD CUSTOMER SRL îți solicită să furnizezi toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă furnizăm serviciile noastre și produsele pe care le comercializam).

Dacă furnizezi GOOD CUSTOMER SRL datele personale ale altor persoane fizice, te rugăm să le comunici înainte de această dezvăluire modalitatea în care GOOD CUSTOMER SRL intenționează să proceseze datele personale, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

DEZVĂLUIREA DATELOR PERSONALE

Pentru a va putea oferi cele mai bune servicii și a ne păstra competitivitatea în sectorul retail – kids, este posibil să comunicăm anumite date personale în afară GOOD CUSTOMER SRL:
> către firmele de curierat cu care lucrăm pentru că tu să primeșți produsele achiziționate prin metodă de transport aleasă de ține;
> furnizorilor de servicii de plată/bancare;
> furnizorilor de servicii de marketing;
> furnizorilor de servicii IT;
> către alți parteneri în vederea îndeplinirii satisfăcătoare a relației noastre (executarea anumitor servicii (eg facturarea online), conceperea și întreținerea instrumentelor și aplicațiilor bazate pe internet, activități sau evenimente de marketing, plasarea de reclame în cadrul aplicațiilor, site-urilor web și rețelelor sociale); și
> dacă este cazul, avocaților, contabililor și altor profesioniști pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege ale GOOD CUSTOMER SRL.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulgă anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

DURATA PROCESULUI

Intenționăm să păstrăm datele dvs. personale atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate.

DREPTURILE TALE

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:
> dreptul de acces – îți permite să obții confirmarea că datele tale personale sunt prelucrate de noi și, dacă răspunsul este afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
> dreptul la rectificare – îți permite să rectifici datele personale dacă acestea sunt incorecte;
> dreptul de a șterge – îți permite să obții ștergerea datelor cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
> dreptul la restricționarea prelucrării – îți permite obții restricționarea procesării datelor personale în anumite cazuri, de exemplu:
(a) considerați că informațiile sunt inexacte;
(b) considerați că prelucrăm datele în mod illegal
(c) v-ați opus utilizării datelor dvs. personale de către GOOD CUSTOMER SRL
> dreptul de a obiecta – îți permite să te opui prelucrării în continuare a datelor personale în condițiile și limitele stabilite de lege; De asemenea, puteți să vă opuneți primirii de mesaje comerciale personalizate din partea noastră, folosind linkul „dezabonare” (unsubscribe) din subsolul fiecărui e-mail comercial.
> dreptul la portabilitatea datelor – îți permite să primeșți datele tale personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format structurat sau să le transferăm către alt procesator de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exerciți drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând o solicitare scrisă la GOOD CUSTOMER SRL, Str. Ostașilor, Nr. 8, Et. 2, Ap. 12, 010205 București, Sector 1, România sau prin e-mail la info@josette.ro.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să adresăm întrebările pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.