fbpx

นำเข้าสื่อวิดีโอ

การนำเข้าสื่อวิดีโอเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการตัดต่อภาพยนตร์เว็บดูหนัง นี่คือขั้นตอนที่อาจเกิดขึ้นในการนำเข้าสื่อวิดีโอ:

  1. เลือกแพคเกจตัวอย่าง (Select Sample Footage Package): สำหรับโปรเจกต์ภาพยนตร์ที่ใหญ่มาก โปรแกรมตัดต่ออาจมีแพคเกจตัวอย่างที่เป็นที่เตรียมไว้ ซึ่งประกอบด้วยวิดีโอและเสียงที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการใช้ในการทดลองหรือการฝึกฝน
  2. สร้างโปรเจกต์ใหม่หรือเปิดโปรเจกต์ที่มีอยู่ (Create New Project or Open Existing Project): เลือกสร้างโปรเจกต์ใหม่หรือเปิดโปรเจกต์ที่มีอยู่แล้วในโปรแกรมตัดต่อ
  3. นำเข้าวิดีโอ (Import Video): เลือกวิดีโอที่ต้องการนำเข้าจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เช่น กล้องถ่ายภาพ แล้วลากและวางลงในโปรเจกต์
  4. ตั้งค่าการนำเข้า (Set Import Settings): ก่อนที่จะนำเข้าวิดีโอ เราอาจต้องตั้งค่าการนำเข้าเช่น ความละเอียด, อัตราเฟรม, และรูปแบบไฟล์
  5. ตั้งค่าโปรเจกต์ (Set Project Settings): ตรวจสอบและตั้งค่าโปรเจกต์ภาพยนตร์ เช่น ความละเอียด, อัตราเฟรม, และรูปแบบเสียง
  6. การตั้งค่าโปรเจกต์ใหม่ (Setup New Project): ถ้าเป็นโปรเจกต์ใหม่ ให้ตั้งค่าตัวเลือกทั่วไปเช่น ขนาดภาพ, อัตราเฟรม, และรูปแบบไฟล์ก่อนที่จะเริ่มต้นนำเข้าวิดีโอ
  7. การจัดการไฟล์วิดีโอ (Organize Video Files): หลังจากนำเข้าวิดีโอเข้าสู่โปรเจกต์ จัดการวิดีโออย่างเหมาะสมโดยการตั้งชื่อและอินเด็กซ์ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

การนำเข้าสื่อวิดีโอเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการตัดต่อภาพยนตร์ และการตั้งค่าอย่างถูกต้องสามารถช่วยให้งานตัดต่อเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Josette